Logo_hovers_2023
Title
Svjetski festival animiranog filma /
5. do 10. lipnja 2023.
Svjetski festival animiranog filma / 5. do 10. lipnja 2023.
hr | en

Autori   |   Marta Monteiro

Foto_marta

Marta Monteiro završila je preddiplomski studij crtanja na ESAP-u (1994.), te diplomski studij likovnih umjetnosti, smjer kiparstvo, FBAUP (1999.). U sklopu Erasmusa pohađala je Umjetničku školu u Norwichu te radionice animiranog filma, grafičkih tehnika te komunikacijskog dizajna. Uspješna je ilustratorica i redateljica animiranih filmova.

Filmovi autora prikazani na Animafestu


Hladna juha

SVJETSKA PANORAMA 2 (2023)