Logo_hovers_2023
Title
Svjetski festival animiranog filma /
5. do 10. lipnja 2023.
Svjetski festival animiranog filma / 5. do 10. lipnja 2023.
hr | en

Autori   |   ALIMO

506-alimo

ALIMO je rođen 1977. godine. Estonski je umjetnik, povjesničar umjetnosti i komparatist umjetnosti koji živi u Japanu i Estoniji. Trenutačno je izvanredni profesor na Odsjeku za nove medije i sliku Umjetničkog sveučilišta Aichi. Radio je kao teorijski i praktični istraživač animacije te gostujući istraživač na estonskoj Umjetničkoj akademiji dvije godine, od 2012. Po povratku u Japan doktorirao je na Visokoj školi za film i nove medije Umjetničkog sveučilišta u Tokiju.