Logo_hovers_2022
Title
Svjetski festival animiranog filma /
kratkometražno izdanje 1. - 6. lipnja 2010.
Svjetski festival animiranog filma / kratkometražno izdanje 1. - 6. lipnja 2010.
hr | en

Autori   |   Manuel Knapp

239-manuel_knapp_photo

Manuel Knapp studirao je slikarstvo i grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. Godine 2001. utemeljio je s Arnulfom Rödlerom (le) MAT, skupinu koja se bavi eksperimentalnim noiseom. Dvije godine poslije pohađao je studij računalne glazbe i elektroakustičnih medija na Institutu za elektroakustiku Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Autor je radova interferenzen v.01~ (2005), visibility of interim~ (2007), distorted areas~ (2008), stroboscopic noise~ (2009). Živi i radi u Beču.